Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Biblioteket i siffror

Här finner du statistik om delar av bibliotekets verksamhet. Om du vill ha mer utförlig statistik så titta gärna på sidan historisk statistik, där de senaste tre årens statistik presenteras.

2012

Visste du att?

Måndag är den populäraste dagen att besöka bibliotekets webbplats. Mer än dubbelt så många besöker bibliotekswebben på en måndag än på en fredag.

Grupprumsbokningen är den mest använda webbtjänsten hos biblioteket.

Samlingarna

70 databaser
133069 böcker fördelat på 3058 hyllmeter
519 filmer
88896 e-böcker
24230 kursböcker fördelat på 606 hyllmeter

Utlån

251233 totalt antal lån per år
2456 fjärrlån per år

Besök och undervisning

362 timmar lärarledd undervisning per år
77 timmar öppet per vecka
4183 referensfrågor per år

Lokalerna

1770 besökare per dag
571 publika studieplatser
163 publika datorer
10 bokningsbara grupprum

Webben

880 webbplatsbesök per dag