Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Biblioteket i siffror

Här finner du statistik om delar av bibliotekets verksamhet.

Om du vill ha mer utförlig statistik så titta gärna på sidan historisk statistik, där de senaste tre årens statistik presenteras.

2013

Visste du att?

Måndag är den populäraste dagen att besöka bibliotekets webbplats. Mer än dubbelt så många besöker bibliotekswebben på en måndag än på en fredag.

Grupprumsbokningen är den mest använda webbtjänsten hos biblioteket.

Samlingarna


110519 böcker fördelat på 2837 hyllmeter

24477 kursböcker fördelat på 612 hyllmeter

51264 e-böcker

12146 elektroniska tidskrifter

47 databaser

Utlån

259661 totalt antal lån per år
2598 fjärrlån per år

Besök och undervisning

444 timmar lärarledd undervisning per år
73 timmar öppet per vecka
3645 referensfrågor per år

Lokalerna

1737 besökare per dag
535 publika studieplatser
158 publika datorer
10 bokningsbara grupprum

Webben

1027 webbplatsbesök per dag