Om Södertörns högskolebibliotek

Student utanför biblioteket.

Sökguide

Som student behöver du söka efter information och litteratur i många olika sammanhang under din utbildning, inte minst då du skriver uppsats. I denna sökguide får du lära dig mer om informationssökning– hur du kommer igång och vad du behöver tänka på längs vägen.

Sökguidens innehåll

Två studenter tittar in i en laptop Här hittar du tips och hjälp om hur du kommer igång med sökningen, väljer rätt sökverktyg för just din fråga, utvecklar din sökteknik samt kritiskt granskar de källor du hittar.

Du får även en introduktion till att söka fram olika typer av material, såsom böcker, tidskrifter, artiklar, uppsatser och avhandlingar.

Sökguiden är utarbetad av bibliotekarier på Södertörns högskolebibliotek.

Vill du bara veta mer om SöderScholar?

Hjälpsidorna i SöderScholar ger dig vägledning.

Boka handledning i informationssökning

Har du läst igenom Sökguiden och har behov av mer fördjupat stöd kring att söka och värdera information? Läs mer på sidan Handledning i informationssökning.